Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
CHYŠE

N 1813-1840
N 1845, 1850-1870, 1885 (i nevyplněný)
O 1788, 1792, 1797-1799, 1819, 1826, 1835, 1837, 1839
O 1849-1851, 1856 ( i nevyplněný)
Z 1788-1841
Z 1840-1865, 1874 (i)