Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
JANOVICE NAD ÚHLAVOU

N 1807-1840 (chlapci)
N 1807-1840 (dívky)
N 1840-1871 (i v roce 1818; zpětné zápisy)
N 1863-1868
O 1808-1837
Z 1807-1840
N 1868-1894 O 1863-1893 Z 1863-1894
indexy
JANOVICE NAD ÚHLAVOU viz též Dešenice