Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
JESENICE

N 1866-1895
N 1896-1925, 1934, 1938
O 1896, 1899-1922, 1928, 1930, 1934
Z 1897-1938