Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
JEVÍČKO
indexy

N 1784-1846
NOZ 1846-1941 (ojediněle pozdější zápisy)