Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
JEVÍČKO

N 1784-1846, 1858, 1859, 1876
O 1784, 1790-1796, 1820-1846
Z 1784-1819
Z 1819-1844
NO 1942-1946 (bez zápisu) Z 1941-1946
indexy