Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
JIHLAVA

N 1912-1938, 1940, 1942-1949
O 1912-1916, 1918-1938, 1942-1949 (bez zápisu)
Z 1912-1949
N 1866-1880 (i) O 1867-1880 (i) Z 1867-1880 (i)
NOZ 1881-1890 (i pro každý rok a druh zápisu)
NOZ 1891-1900 (i pro každý rok a druh zápisu)
ONZ 1901-1911 (i pro každý rok a druh zápisu)
index