Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
JINDŘICHŮV HRADEC

N 1846-1872
O 1849-1880
Z 1846-1868
NO 1860-1944 Z 1860-1944, 1946
indexy