Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KADAŇ

N 1895-1937 (i)
O 1896-1928 (i)
O 1928-1936
Z 1896-1938 (i)
NZ 1826-1895 O 1885-1895
N 1826-1872, 1884-1916, 1920-1930, 1937 O 1885-1915, 1919-1932, 1935 Z 1826, 1885-1915, 1920, 1922-1937