Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KAMENNÁ
index

N 1866-1895 (Kamenná) N 1854-1895 (Milín) N 1864-1895 (Zduchovice)