Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KAMÝK NAD VLTAVOU

N 1866-1876 (i 1866-1874)
N 1876, 1877 O 1863, 1865-1876 (i) Z 1865-1876
index NO 1770-1863