Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KARLOVY VARY

N 1868-1890
N 1888-1908
N 1909-1938, 1945-1949 (i)
O 1869-1905
O 1905-1949 (i)
Z 1869-1906
Z 1906-1928
Z 1928-1949
N 1848-1868 (i) O 1845-1864 (i) Z 1844-1867 (i)
index