Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KAŠPERSKÉ HORY

N 1874-1899 (i), 1915-1927
Z 1874-1899, 1915-1927
indexy