Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BÍLENCE

N 1816-1837
N 1840-1863 (i)
N 1863-1895 (i)
O 1817-1839
O 1839-1893 (i)
Z 1816-1839
Z 1840-1881 (i)
Z 1884-1895 (i)
N 1798-1816, 1829, 1832, 1836 (a další zpětné zápisy) O 1798-1817 Z 1798-1816