Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KLATOVY
indexy

N 1868-1947
O 1893-1941
N 1840-1895 O 1841-1881 Z 1841-1884