Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KOLEŠOVICE

N 1840-1857
N 1840-1860 (i)
N 1857-1895 (i)
N 1896-1931, 1937
O 1842-1884, 1893
O 1843-1857 (i)
O 1897, 1905-1919, 1929, 1932
Z 1840-1857 (i)
N 1822-1839, 1855 O 1822-1839 Z 1822-1839