Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BÍLENCE
KOLÍN
indexy

N 1860-1890, 1892-1915, 1917-1933
O 1860-1947
NOZ 1788-1839