Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KOLÍN

N 1788-1821
N 1822-1839
N 1840-1843 (i)
N 1842-1864 (i)
N 1861-1915, 1917-1949 (i)
O 1788-1839
O 1839-1848
O 1840-1849 (i)
O 1848, 1849
O 1850-1895 (i)
O 1860-1915, 1917-1922, 1924-1940, 1942-1949 (i)
Z 1788-1829
Z 1830-1839
Z 1840-1849 (i)
Z 1847-1865 (i)
Z 1866-1915, 1917-1949 (i)
N 1860-1864 (i) Z 1860-1865
indexy