Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KOLINEC

N 1807-1839 (zvlášť pro chlapce a dívky) O 1815, 1818, 1821, 1827, 1834 Z 1806-1815, 1819-1840 (zpětné zápisy)
N 1820-1922 (i) O 1852-1922 (i) Z 1851-1922 (i)
index