Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KOŘEN

N 1796-1816, 1854-1867, 1840-1895 (i)
O 1854-1860, 1840-1895 (i)
Z 1854-1868, 1840-1895 (i)
N 1816-1857 Z 1816-1858 O 1818-1855