Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
KOSOVA HORA

N 1789-1839 (i)
O 1789-1822, 1826-1828, 1836, 1838
Z 1788-1839
NOZ 1873-1895