Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KOUŘIM

N 1879-1910, 1912-1915, 1917-1925 (i pro každý rok, kromě let 1922-1924) O 1909, 1910, 1914, 1917-1923 (i pro každý rok kromě let 1917, 1918, 1921-1923) Z 1896-1915, 1917-1925 (i pro každý rok kromě let 1896, 1922-1925)