Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KOZOLUPY

N 1839-1857
O 1842-1904 (i), 1920
N 1799-1843 O 1799-1837 Z 1799-1839
N 1802-1839 Z 1802-1839, 1893-1920