Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KRÁSNÁ LÍPA

N 1839-1895
O 1841-1895
Z 1840-1895
N 1784-1868 (i) Z 1784-1868 (i) O 1841-1864
N 1877-1895 O 1881-1892 Z 1874-1895