Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BLATNÁ

N 1908, 1911, 1912, 1915, 1919, 1920, 1923, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937 O 1908, 1912, 1913, 1917, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937 Z 1908, 1912, 1914-1919, 1921-1923, 1926-1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937