Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KRNSKO

O 1808-1841 N 1797-1840 Z 1790, 1807-1840