Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KUNDRATICE

N 1839-1856
N 1832-1844 (strojový opis) Z 1840-1844 (strojový opis)