Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KŘEMYŽ

N 1799-1841 O 1828, 1833, 1836, 1839 Z 1825-1841, 1843 (úmrtní list)