Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KŘIVSOUDOV
index

N 1830, 1836, 1839, 1849, 1851, 1860, 1863-1915