Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KŘIVSOUDOV

O 1801-1827 (i) N 1773-1852 (i) Z 1819-1840 (i)
N 1896-1911, 1915 O 1901-1903, 1905-1908, 1912 Z 1896-1910, 1912
index