Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KYJOV

N 1784-1803, 1807-1829 (i)
N 1818, 1823, 1825, 1830-1846
N 1847-1873 (i)
N 1873-1923, 1925, 1927-1929, 1931, 1932, 1934-1937, 1941-1949
O 1784-1829 (i)
O 1830-1845
O 1874-1878, 1880-1900, 1902-1925, 1927, 1929-1931, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942-1944, 1945-1949 (bez zápisu)
Z 1784-1830 (i)
Z 1830-1847
Z 1874-1949
indexy