Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
KYNŠPERK NAD OHŘÍ

N 1820-1889
N 1840-1930
O 1839-1923
O 1840-1917
O 1895-1923
Z 1840-1930
ONZ 1931 (bez zápisu, volně vložený duplikát) (matričním zápisům předcházejí opisy různých nařízení ohledně vedení matrik) N 1812-1845, 1849-1850 O 1818-1845, 1849-1850 Z 1812-1843, 1850 N 1797-1845, 1849-1854 (Pochlovice) O 1849, 1850 Z 1850-1856
N 1820-1839 O 1820-1839 Z 1822-1838
NOZ 1846-1867 N 1846-1854 (Pochlovice)
N 1868-1923 (i pro roky 1874-1901) O 1868-1901, 1904, 1905 (i pro roky 1874-1901) 1911-1913 (bez zápisu), 1914-1922 Z 1874-1901, 1904, 1911, 1913-1922 NOZ 1919-1929 (NO 1924-1929 bez zápisu) NOZ 1930 (O bez zápisu)
indexy