Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LEDNICE

N 1784-1847 (i)
O 1784-1847 (i)
Z 1784-1847
N 1873-1891 (i) O 1874-1890 (i) Z 1874-1891 (i)