Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LESNÁ

N 1785-1835
O 1788-1844
Z 1788-1865, 1870
O 1845-1867 N 1828-1870 Z 1829, 1830
N 1865, 1873-1891 O 1877, 1880, 1889 Z 1874-1890