Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LESTKOV

N 1831-1839 (2 zápisy z roku 1857) (+ kniha familiantů) O 1833, 1850 Z 1831-1836, 1853, 1857