Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LETOV

O 1840-1895
Z 1840-1895
O 1832, 1837 N 1807, 1810, 1817-1839 Z 1826-1839