Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BLOVICE

N 1785-1854 O 1784-1814 Z 1785-1838
NOZ 1864-1937, 1941-1944 (i v letech 1864-1873)
indexy