Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LIBEREC

N 1864-1878
N 1878-1900
N 1900-1915
N 1915-1947
N 1948, 1949
O 1865-1899
O 1892-1924
O 1924-1949
Z 1865-1895
Z 1895-1925
Z 1925-1938
Z 1938-1949
N 1812-1837 O 1830-1837 Z 1814-1834
indexy