Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LIBĚŠICE

N 1839-1866
N 1839-1923 (pozn. : 1896-1901 vedeno v Žatci)
O 1840-1862
O 1840-1912
Z 1840-1864
Z 1840-1931
Z 1815-1848 N 1795-1837 O 1821-1826
N 1874-1911, 1913-1924, 1926, 1930 O 1874-1894, 1901-1924, 1926-1928, 1930 Z 1874-1905, 1913-1924, 1926-1930
indexy