Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LIBOČANY

O 1834 N 1800-1825, 1827-1832, 1834-1839 Z 1828-1839
O 1834-1856 N 1800-1858 Z 1828-1858
O 1842-1858 N 1839-1858 Z 1840-1858