Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LIBOCHOVICE

N 1788-1839 (i)
N 1839-1855 (i)
O 1790, 1791, 1793, 1796-1805, 1808-1813,1816-1823, 1829-1838, 1860, 1887
O 1840-1846, 1848-1854, 1856-1864 (i)
Z 1788-1839 (i)
Z 1840-1863 (i)
Z 1869-1918, 1930-1944 (i) O 1869-1908, 1918-1925, 1931-1944 Z 1869-1918, 1941-1944 (i)
N 1922, 1926 (vloženy roky 1918-1925; (i) O (bez zápisu) Z 1918-1927, 1929, 1930, 1935, 1937-1939(vloženy roky 1919-1939; (i)