Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LITOMĚŘICE
indexy

N (roky neuvádí)
O (roky neuvádí)
Z (roky neuvádí)
NOZ 1902-1912