Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LOCHKOV

N 1813-1839 Z 1827-1840 O 1816-1839
N 1869-1873 O 1871-1873 Z 1869-1872 NOZ 1869-1873 (Všenory)