Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LOUNY

N 1869-1912 (i pro rok 1901), 1937-1940, 1942-1949
O 1869-1872, 1874, 1875, 1877-1879, 1882-1898,1900-1912, 1937-1940, 1942-1949
Z 1869-1912, 1936-1942, 1944-1949
N 1912-1935 (i) Z 1913-1936 (i) O 1913-1936 (i)
index