Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LUKA

N 1839-1937
N 1844-1862
O 1840-1937
Z 1840-1938
O 1819-1852 (i) N 1780-1852 (i) Z 1819-1852 (i)
N 1862-1934 O 1875-1910, 1912-1937 Z 1844-1937