Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LUKAVEC

N 1781-1839 (i)
Z 1786-1839 (i)
N 1869-1895 O 1869-1892 Z 1869-1894