Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
LUŽE

N 1788-1818 (poškozená, málo čitelná)
N 1818-1839, 1845-1848
N 1840-1856
N 1848-1874 (i)
N 1856-1875
N 1872-1902, 1905-1909, 1942-1946
N 1901, 1905-1924, 1926, 1933, 1935(+ zápisy o vystoupení z církve od roku 1914 do roku 1940)
O 1788, 1789, 1794-1806, 1808-1817
O 1818-1825, 1829-1839
O 1839-1871
O 1848-1874 (i)
O 1875-1884 (i pro každý rok), 1887-1890, 1893-1901 (i pro každý rok), 1908-1913, 1918, 1919, 1921, 1924, 1925, 1940-1944
Z 1786-1818
Z 1818-1838
Z 1839-1869
Z 1848-1874 (i)
Z 1880, 1881 (i), 1883, 1884, 1887-1894, 1895-1902 (i pro každý rok), 1905-1945
indexy