Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MALÁ ŠITBOŘ

N 1798-1840 (i jen pro písmeno A)
N 1798-1852 (i jen pro písmeno A)
N 1840-1895
N 1849 (volně vloženo), 1852-1869
O 1798-1839 (i jen pro písmeno A)
O 1798-1865
O 1840-1885
Z 1799-1840 (i jen pro písmeno A)
Z 1799-1863
Z 1841-1895
index