Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

N 1870-1895
N 1896-1949
O 1871-1895
O 1896-1937 (i)
O 1897-1911
O 1938-1949 (pouze jeden zápis)
Z 1870-1895
Z 1896-1946 (i), 1947-1949
N 1850-1869 O 1849-1868 Z 1845-1868