Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MECLOV

N 1842-1895 (i)
O 1844-1854
O 1844-1895
Z 1845-1862
Z 1845-1896
O 1813-1820 N 1807-1861 Z 1812-1861
O 1844-1895 Z 1845-1901