Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANNÍN - viz Kundratice
MILEVSKO

N 1784-1842 (i)
N 1784-1864 (i)
N 1843-1868 (i)
Z 1784-1863 (i)
N 1869-1923 (i), 1925-1940, 1942-1944 O 1869-1923 (i)1925-1944 Z 1869-1923 (i), 1925-1944